The Bardic Chair Y Gadair Farddol by Richard Bebb and Sioned Williams 

RICHARD BEBB & SIONED WILLIAMS.

Click here to view
BOOK LAUNCH EVENT


"A Superb new book ... as unique and .delightful as any eisteddfod chair"
..................Steve Dubé - Western Mail
 

"Richard Bebb and Sioned Williams have creted not just a unique book on the subject, but also a fascinating read."
...............Daily Post

"This is a beautifully presented and well-illustrated book which makes a significant contribution to the material and social history of Wales. The authors have managed to balance clarity and an overview for the non-specialist, with sufficient scholarship and rigour to make a significant contribution to academic research in this field.

Mi wnewch chi fwynhau
darllen y llyfr hwn.

Peter Collins
Regional Furniture Society Newsletter

_______________________________________________________________

Clawr caled, 240 tudalen
10 mm x 290mm, tirlun
ISBN 978-0955377334

RRP £25 GBP
Pris: £18

....

Hardback, 240 pages
210mm x 280mm, landscape
ISBN 978-0955377334

RRP £25 GBP
Special Offer: £18 GBP

Mewn cydweithrediad ag / In association with

Amgueddfa Cymru
National Museum Wales

......

Llyfrgell Genedlaethol Cymru The National Library of Wales

Financial assistance provided by / Cafwyd cymorth ariannol gan


CASTELL HOWELL FOODS


FWYDYDD CASTELL HOWELL

EDITOR : SERRETTA BEBB
DESIGN AND TYPESETTING : ALLISON HURREN

Mae Y Gadair Farddol yn cynnwys darluniau lliw gydag enghreifftiau o bob rhan o Gymru, yn ogystal â ffotograffau o grefftwyr a beirdd. Adroddir hanes y cadeiriau hynod yma yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol o'r cofnod cyntaf hyd heddiw.

.......

The Bardic Chair is profusely illustrated in colour and arranged chronologically with examples from all parts of Wales, and includes photographs of both craftsmen and poets. The bilingual text illuminates the historical context in which these extraordinary cultural artefacts were made and awarded.

_______________________________________________________________


The authors Richard Bebb and Sioned Williams at the book signing for
THE BARDIC CHAIR : Y GADIAR FARDDOL
at Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent 2010

 


Sioned Williams at
Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent 2010

 
________________________________________________________________________

Mae'r cadeiriau barddol a ddyfernir i’r bardd buddugol mewn eisteddfod yn wrthrychau diwylliannol arbennig, yn wreiddiol ac yn unigryw i Gymru. Yn y cyhoeddiad cyntaf ar y pwnc, olrheinir datblygiad y cadeiriau hyn gan brif haneswyr dodrefn Cymru o’r llys canoloesol, trwy oes aur y 1890au hyd y 1930au, ac i’r ganrif bresennol. Ceir disgrifiadau manwl o’r crefftwaith a’r addurn symbolaidd ar y cadeiriau ynghyd â hanesion y gwneuthurwyr a’r buddugwyr. Mae’r llyfr llawn delweddau gwych yn ffenestr i hanes yr eisteddfod ei hun, ar lefel lleol a chenedlaethol, a bydd yn apelio at ddarllenwyr cyffredin ac arbenigwyr fel ei gilydd.
......

Awarded to the winning poet at an eisteddfod, bardic chairs are remarkable cultural artefacts, the origins of which are unique to Wales. In the first book to be published on the subject, Wales’s leading furniture historians chart these chairs’ development from the medieval court, through their heyday from the 1890s to 1930s, and into the present century. They are illuminated with detailed descriptions of their craftsmanship and symbolic ornament, and supplemented by accounts of both makers and winners. This superbly illustrated book provides a window into the history of the eisteddfod itself, at local and national levels, and will appeal to both the general reader and specialist alike.

 

Bob Pugh of Pontcanna kindly took a copy of the book The Bardic Chair : Y Gadair Farddol to Patagonia to present to Gaiman Musuem. The photographs show the curator, sitting in the chair presented at Trelew in 1921, which is featured in the book.

 

 

 

Haedda Y Gadair Farddol gywydd
mawl clasurol yn deyrnged i barhau
… cawsom drysor o lyfr.”

“The Bardic Chair merits the lasting
tribute of a classical Welsh praise poem … we have been given a book to treasure
.

Hywel Teifi Edwards

 

 

RHAGAIR gan
Hywel Teifi Edwards

FOREWORD by
Hywel Teifi Edwards

RECENT BOOK FLYER CONTENTS CYNNWYS FOREWORD RHAGAIR

Sample Pages

info@welshfurniture.com

am fanylion
neu ffoniwch

 ...

for details
or telephone

01554 890534


Saer Books, Castle Mill, Kidwelly, Carmarthenshire, SA17 5AJ
Melin-y-Castell,, Cydweli, Sir Gaerfyrddin, SA17 5AJ
Tel: 01554890534 / e-mail:
info@welshfurniture.com / www.saerbooks.com

 

 

 

 

 

New Bardic Chair Book Y Gadair Farddol. Eisteddfod Chair Book featuring many examples
of Eisteddfod chairs showing the range of carved bardic chairs and also leather and painted eisteddfod chairs and with
 Motifs including Dragons , Lions, Rams , three feathers, and the mystic mark of the modern eisteddfod. Eisteddfod Chair Book Y Gadair Farddol bardic chairs from Welsh Eisteddfod with carved chairs leather Arts and Crafts eisteddfod chair brought together in one book by Richard Bebb and Dr Sioned Williams with Druids and Druidic Ceremonies.