.

MYNEGAI / INDEX

LLEODD / PLACES

Aberaeron 57, 11, 56
Aberdâr 49, 71, 93, 159, 13, 92, 158
Aberdare 49, 71, 93, 159, 13, 92, 158
Aberffraw 21, 129
Abergavenny 109, 127, 108
Abergele 207, 206
Abergwaun 171, 201, 207, 170, 201
Aberhonddu 47, 77, 79, 113, 46, 76, 113
Abermaw 4, 47
Aberpennar 177, 176
Aberriw 10
Abertawe 8, 65, 113, 155, 167, 12, 112, 154
Aberteifi 2, 19, 197, 207, 15, 196
Abertridwr 145, 145
Aberystwyth 115, 145, 151, 165, 175, 5,
144, 150, 165, 174, 220
Albert Hall 73, 117
Amlwch 85, 97
Ammanford 129, 147, 193, 147, 192, 193
Amwythig 185, 185
Anglesey 69, 93, 113, 129, 131, 157, 189,
197, 7, 68, 156, 189, 197
Australia 95, 163, 171, 162, 171
Bae Colwyn 79, 121, 187, 78, 120, 187
Bala, Y 39, 131, 38
Bangor 61, 69, 103, 121, 127, 155, 213,
102, 104, 126
Bargoed 218
Barmouth 5, 47
Barri,Y 139, 189, 138, 189
Barry 139, 189, 138, 189
Belgium 107, 109, 131, 145, 106, 108, 130, 144
Berriew 10
Bethel, Caerdydd 97, 119, 118, 119
Bethel, Cardiff 97, 119, 118, 119
Bethesda 51, 69, 2, 50
Birkenhead 63, 131, 139, 147, 62, 130, 146
Blackstone 163, 162
Blaenau, Y 175, 174
Blaenau Ffestiniog 65, 85, 105, 137
Blaina 175, 174
Brecon 47, 77, 79, 113, 46, 76, 113
Bridgend 177
Brisbane 171, 171
Bryn Seion, Glanaman 135
Brynaman 135, 161, 135
Bryneglwys 189, 199
Brynmawr 175
Caer 53, 187
Caerdydd 57, 61, 91, 97, 169, 173, 175,
209, 215, 119, 172, 173, 214
Caerfyrddin 2, 23, 41, 43, 45, 47, 123,
195, 40, 42, 63, 123, 195
Caergybi 93
Caernarfon 4, 5, 71, 75, 85, 95, 99, 111,
115, 141, 171, 84, 85, 111, 140, 170
Caerwys 25, 27, 49, 157
Cairo 183, 182
Cardiff 57, 61, 91, 97, 169, 173, 175, 209,
215, 119, 172, 173, 214
Cardigan 3, 19, 197, 207, 15, 196
Carmarthen 3, 23, 41, 43, 45, 47, 123,
195, 40, 42, 63, 123, 195
Carmel 113
Casnewydd 91, 93, 95, 203, 15, 90
Castell-nedd 53, 65, 129, 155, 169, 205,
52, 168, 204
Cefn-mawr 105
Cenia 187
Cheetham 69
Chester 53, 187
Chicago 83, 82
Chwilog 199, 198
Cilfriw 129
Clydach 125
Colwyn 95, 97, 5, 96
Colwyn Bay 79, 121, 187, 78, 120, 187
Conwy 27, 49, 75
Conwy Valley 33, 49, 203, 14
Corwen 29, 39, 137, 38, 136
Cricieth 145
Croesoswallt 115, 5
Crug-y-bar 183, 183
Crystal Palace 67, 123
Cwm Cynon 81
Cwm Rhondda 55, 67, 83, 159, 163, 175, 23, 54
Cwm Rhymni 205, 204
Cwm Tawe 65, 113, 179
Cwmllynfell 11
Cwmorthin 65, 64
Cynon Valley 81
Denbigh 49, 169, 201, 209, 169, 208
Denbighshire 51, 51

Dinas Mawddwy 179, 178
Dinbych 49, 169, 201, 209, 169, 208
Dinbych, Sir 51, 51
Dinbych-y-pysgod 215
Dinefwr 21, 23, 25, 24
Dinorwig 5
Dolgellau 39, 71, 105, 113, 127, 183, 199,
8, 36, 37, 182, 183
Dre-fach (Cwm Gwendraeth) 133, 132, 133
Dre-fach (Llangeler) 111, 110
Dyfed 41, 43, 45, 40
Dyffryn Clwyd 161, 160
Dyffryn Conwy 33, 49, 203, 14
Dyffryn Lliw 195, 195
Dyffryn Maelor 3
Earlestown (Newton-le-Willows) 123, 122
Ellesmere Port 123
Eryri 216, 226
Fenni, Y 109, 127, 108
Fishguard 171, 201, 207, 170, 201
Gaerwen, Y 69, 68
Gaiman, Y 143, 191, 142
Ganllwyd, Y 105, 105
Garth, Y 31
Glais, Y 113, 112
Glanaman 129, 135, 161, 10, 134
Glandwr 183
Glannau Merswy 63, 123
Glannau Ystwyth 177, 177
Glyn Ceiriog 129, 185, 203, 14
Glyndyfrdwy 189
Gorseinon 81, 80
Gwent 107
Gwlad Belg 107, 109,131, 145, 106, 108,
130, 144
Gwydir 49, 48
Gwynedd 97, 96
Gwynfe 11
Harlech 199
Haverfordwest 195, 194
Hermon 10
Hermon, Brynaman 135, 161, 135
Holyhead 93
Hong Kong 167
Hwlffordd 195, 194
Kenya 187
Lampeter 201, 207, 201
Langland Home 153
Lasynys 29
Lerpwl 47, 71, 87, 99, 127, 131, 185, 70, 98, 99, 185
Libanus, Gorseinon 81, 80
Liverpool 47, 71, 87, 99, 127, 131, 185,
70, 98, 99, 185
Llanafan 205
Llanbadarn Fawr 127, 8
Llanbedr 199
Llanbedr Pont Steffan 201, 207, 201
Llanbryn-mair 95, 213
Llanddewibrefi 2
Llandeilo 135, 207, 22, 207
Llandovery 129
Llandudno 87, 97, iv, 87, 96
Llanegryn 185, 12
Llanelli 81, 87, 89, 209, 86, 88, 209
Llanelwy 33, 201
Llanfachreth 189, 199
Llanfair Caereinion 161, 161
Llanfair Pwllgwyngyll 157, 156
Llanfyllin 183, 182
Llanfyrnach 179
Llangefni 85, 187, 7, iv, 187
Llangollen 37, 39, 47, 49, 61, 71, 109,
115, 127, 139, 9, 114
Llangunnor 43
Llangynin 147, 147
Llangynnwr 43
Llangynog 95
Llannerch-y-medd 2
Llanrwst 33, 187, 203, 32, 75, 186, 202
Llansannan 127
Llanuwchllyn 113, 167, 189, 7, 188
Llanwrda 179, 11, 183
Llanymddyfri 129
Llundain 29, 39, 41, 43, 67, 73, 75, 95, 99,
111, 115, 117, 139, 141, 175, 215, 72, 74, 116
Llysfaen 207
London 29, 39, 41, 43, 67, 73, 75, 95, 99, 111,
115, 117, 139, 141, 175, 215, 72, 74, 116
Machynlleth 29, 95, 171, 213, 94, 171
Madoc / Madog 47
Maerdy, Y 159, 151
Maglona 95, 94
Manceinion 69, 99, 123, 129, 175, 68
Manchester 69, 99, 123, 129, 175, 68
Mathrafal 21
Mechelen 107, 109, 131, 106, 108, 130
Meifod 79, 209, 213, 79, 212
Meirion 77, 77
Menai Bridge 187
Merseyside 63, 123
Merthyr Tudful 55, 67, 71, 83, 151, 66, 153
Merthyr Tydfil 55, 67, 71, 83, 151, 66, 153
Moel Famau 215
Mold 57, 215, 56, 214
Morriston 125, 124, 125
Mostyn 25, 27, 215
Mountain Ash 177, 176

Nannau 36, 37
Nantcol 199, 198
Nantglyn 45
Nant-y-moel 153, 153
Nazareth, Abertridwr 145, 145
Neath 53, 65, 129, 155, 169, 205, 52, 168, 204
Neuadd Albert 73, 117
New Zealand 171, 170
Newport 91, 93, 95, 203, 15, 90
Oswestry 115, 5
Paris 99, 123
Patagonia 143, 187, 191, 142, 143, 190
Penbedw 63, 131, 139, 147, 62, 130, 146
Pencarnisiog 7
Pencarreg 185, 184
Pen-coed 165, 164
Penrhosllugwy 85, 97
Pentrefoelas 159, 11
Pen-tyrch 31
Pen-y-bont ar Ogwr 177
Pen-y-bont-fawr 123
Pontllan-fraith 183
Pontsenni 111, 110
Pontyberem 129
Pontycymer 21
Pontypool 137, 183, 137
Pontypridd 151, 150
Pont-y-pŵl 137, 183, 137
Porth, Y 23
Porthaethwy 187
Porth-cawl 159
Porthmadog 87, 89, 201, 201, 226
Powys 45, 47, 49, 79, 95, 161, 185, 213,
10, 47, 79, 161, 185
Pwllheli 105, 129, 141, 140
Racine 61
Rhiwabon 105
Rhondda Valley 55, 67, 83, 159, 163, 175, 23, 54
Rhuddlan 49
Rhuthun 197
Rhydaman 129, 147, 193, 147, 192, 193
Rhyd-y-main 199
Rhyl, Y 61, 187, 201, 186, 200
Rhymney 107, 106, 109
Rhymney Valley 205, 204
Rhymni 107, 106, 109
Ruabon 105
Ruthin 197
St Asaph 33, 201
St David's 211, 210
St Iago, Pencarreg 184
Salem, Pen-coed 165, 164
Scranton 83, 159
Seion, Dre-fach 133, 133
Seland Newydd 171, 170
Sennybridge 111, 110
Shanghai 155, 167, 155, 166
Shrewsbury 185, 185
Siloa, Aberdâr 159, 158
Snowdonia 216, 226
Strata Florida 165, 165
Swansea 9, 65, 113, 155, 167, 12, 112, 154
Swansea Valley 65, 113, 179
Tabernacl 11
Tabernacl, Llanelli 209, 88
Tabernacl, Morriston 125, 124, 125
Tabernacl, Treforys 125, 124, 125
Talsarnau 199, 199
Tal-y-bont 163
Tenby 215
Trallwng, Y 47
Trawsfynydd 131, 143
Tredegar 87
Trefor 185, 184
Treforys 125, 124, 125
Tregaron 3, 8
Tregib 22
Trelew 143, 191, 142, 190
Treorchy 159, 163, 179, 162, 178
Treorci 159, 163, 179, 162, 178
Trevelin 143
Tumble 129, 128
Tyddewi 211, 210
Tymbl, Y 129, 128
UDA 61, 83, 87, 93, 95, 155, 159, 203, 209, 82, 203
Uganda 171, 171
USA 61, 83, 87, 93, 95, 155, 159, 203, 209, 82, 203
Utica 87, 95
Vale of Clwyd 161, 160
Warrington 75
Welshpool 47
Wisconsin 61, 203, 203
Wladfa, Y 143, 187, 191, 142, 143, 190
Wrecsam 45, 61, 77, 167, 197, 4, 60, 166, 197,218
Wrexham 45, 61, 77, 167, 197, 4, 60, 166, 197,218
Wyddgrug, Yr 57, 215, 56, 214
Wynnstay 45
Ynys Môn 69, 93, 113, 129, 131, 157,
189, 197, 7, 68, 156, 189, 197
Ynys-y-bŵl 153
Ysbyty Ifan 199
Ystalyfera 77
Ystrad Fflur 165, 165
Ystrad, Yr (Rhondda) 55, 54
Ystradgynlais 187

 

 

   
ENWAU / NAMES
   

 

Ab Ithel (Williams, John) 49, 51
Aberdare United Choir 65
Adams, John 207, 15
Alaw Morlais (Thomas, Evan) 151, 151
Alfa (Richards, William) 111, 135, 161,
110, 134, 135, 160
Allen, Daniel and Sons 121, 120
Allen, Romilly 91
Amanwy (Griffiths, David Rees) 129, 128
Andrews, Paul 201, 201
Aneirin 75
Ap Elli 127
Ap Vychan (Thomas, Robert) 53
Arlunydd Pen-y-garn (Thomas, Thomas
Henry) 91, 103, 121, 90
Arthur, Brenin 63
Arthur, King 63
Asquith, Lord 117
Avery, Arthur 109, 109
Bardd Dulas 4
Berw (Williams, R A) 73, 72
Bethel (Davies, Thomas) 97, 107, 113,
119, 96, 106, 112, 119
Borrow, George 37
Brechfa Choir 6
Brinli (Richards, Brinley) 187, 186
Bryn Choir 81, 80
Bryn, Evan Jones 11
Brynmawr Furniture Makers 175, 172,
173, 174
Cadvan (Davies, J C) 95, 99
Caradog (Jones, Griffith Rhys) 67
Ceiriog (Hughes, John Ceiriog) 115
Charles, Richard 75, 83, 74
Claisvar 127
Clwydfardd (Griffith, David) 47, 77, 2, 3
Côr Brechfa 6
Côr Bryn 81, 80
Côr Caergybi 93
Côr Drefach a’r Cylch 133, 132
Côr Ffilharmonig y Rhondda 67
Côr Ieuenctid Coch, Gwyn a Glas 153, 153
Côr Mawr, Y 67
Côr Meibion Scranton 159
Côr Meibion y Rhondda 83
Côr Merched De Cymru 83
Côr Pendref 6
Côr Unedig Aberdâr 65
Côr Unedig Cwm Tawe 65
Côr y Moelwyn 64, 65, 64, 65
County Furnishing Company 137, 151, 137
Cwmbach United Male Voice Party 159,
158
Cymdeithas Côr Meibion Treforys 125, 124
Cynan (Evans-Jones, Albert) 159
Cynddelw (Ellis, Robert) 53
Cyndir 113
Dafydd ab Edmwnd 23
Dafydd ap Gwilym 217
Dafydd Ddu Eryri (Thomas, David) 33
Dafydd Nantglyn 25
Davies, Ben 77, 87, iv, 77, 87
Davies, Clara Novello 83
Davies, David 139
Davies, Edward ‘Celtic’ 53
Davies, Elias 137, 136
Davies, Evan (Myfyr Morganwg) 49
Davies, Herbert 159
Davies, Hugh 127, 8
Davies, J C (Cadvan) 95, 99
Davies, John 63
Davies, Theodore 203, 14
Davies, Thomas (Bethel) 97, 107, 113,
119, 96, 106, 112, 119
Davies, Thomas William Llynfri 105
Davies, Walter (Gwallter Mechain) 39,
43, 45, 42, 44
Davies’s Cabinet Makers 111, 110
Davis, Robert 45
Dewi Mai o Feirion (Roberts, David
John) 9
Dewi Teifi (Morgan, Dewi) 141, 159, 140
Drefach and District Choir 133, 132
Duffell, Alison 205, 204
Dupré, Augustin 39, 38
Dyfed (Rees, Evan) 67, 71, 83, 117, 66,
70, 82, 90
Dymetris (Owen, Demetrius) 95, 94
Eben Fardd (Thomas, Ebenezer) 47, 46
Edwards, Hilma Lloyd 215, 214
Edwards, Huw Meirion 15
Edwards, John (Blaenau Ffestiniog) 85
Edwards, John (Meiriadog) 79, 79
Edwards, John Kelt (Kelt) 127, 137, 136, 137
Edwards, Ralph 177
Edwards, Thomas (Twm o'r Nant) 33, 39,
49, 32, 33
Elfed (Lewis, Howell Elvet) 85, 99
Elias, Richard 141
Ellis, Robert (Cynddelw) 53
Ellis, Thomas E 95, 105
Elphin (Griffith, Robert Arthur) 97, 96
EP (Philips, Evan) 113, 112, 113
Eryr Cynlais 81
Esgob Tyddewi 43
Evans-Jones, Albert (Cynan) 159
Evans, D 183
Evans, David 131
Evans, Donald 195, 197, 195, 197
Evans, Einion 197, 197
Evans, Ellis Berwyn 187, 187
Evans, Ellis Humphrey (Hedd Wyn) 131,
143, 130
Evans, Evan Gwyndaf (Gwyndaf) 171,
209, 170
Evans, John 141, 140
Evans, Tomi 193, 192, 193
Fattorini & Sons 127
Fleteren, Eugene van 131, 130
Fuller, Harry M 135, 10, 134
Fuller, James 135
George, David Lloyd 95, 117, 145
Gethin, D R 10
Glasynys (Jones, Owen Wynne ) 51, 51
Gordon, J R & Co. 187
Gray, Bethan 215, 214
Gray, David 69
Gray, Dora 69, 68
Gray, Thomas 69

 

Griffith, David (Clwydfardd) 47, 77, 2, 3
Griffith, John Owen (Ioan Arfon) 51, 50
Griffith, Rheinallt 199, 198
Griffith, Robert Arthur (Elphin) 97, 96
Griffiths, Canon 43
Griffiths, David Rees (Amanwy) 129, 128
Gruffudd ap Nicolas 23
Gurnos (Jones, Evan) 61
Gwallter Mechain (Davies, Walter) 39,
43, 45, 42, 44
Gwenallt (Jones, David James) 155, 163, 154
Gwili (Jenkins, John) 109, 129, 109
Gwilym Ceiriog (Roberts, William) 123,
123
Gwilym Cowlyd (Roberts, William J) 49
Gwmni Dodrefnu Pontypridd 151, 153,
157, 165, 150, 151, 153, 165
Gwneuthurwyr Dodrefn Brynmawr 175,
172, 173, 174
Gwyn Saer 199, 198
Gwyndaf (Evans, Evan Gwyndaf) 171,
209, 170
Harris, Dafydd 133, 132, 133
Harry Clun Bren 55
Hedd Wyn (Evans, Ellis Humphrey) 131,
143, 130
Herbert, Lady 173
Herkomer, Hubert 91, 90
Hill, T & Co. 169, 168
Holyhead Choir 93
Hopwood, Mererid 209, 208
Hoyle, W Evans 121
Hu Gadarn 43
Hughes, Hugh 43, 45, 42, 44
Hughes, John Ceiriog (Ceiriog) 115
Hughes, Jonathan 37, 39
Hughes, Llew 139, 138
Hughes, Mathonwy 13
Hughes, T Rowland 171, 177, 171, 176
Humphreys, Thomas 75, 125, 74
Huw Sêl (Owen, Huw Selwyn) 199, 203,
199, 202, 203
Hwfa Môn (Williams, Rowland) 53, 57,
63, 52, 56, 62, 90, 99
Hywel ap Cynan Jones (Jones Correro)
191, 190
Hywel Dda 19
Ieuan Glan Geirionydd 49
Ifor Ceri (Jenkins, John) 45
Ioan Arfon (Griffith, John Owen ) 51, 50
Ioan Gwent (Watkins, John) 3
Iolo Morganwg (Williams, Edward) 3, 31,
41, 43, 45, 49, 53, 57, 91, 217
James, Arnold 209, 209
James, Y Parch. / Revd 47
Jeda 127
Jenkins, John (Gwili) 109, 129, 109
Jenkins, John (Ifor Ceri) 45
Jocyn Ddu 47
Jones Correro (Hywel ap Cynan Jones)
191, 190
Jones, Aled Gwyn 207
Jones, Dan 175
Jones, David 123, 122
Jones, David James (Gwenallt) 155, 163,
154
Jones, Edward 21, 25, 39
Jones, Evan (Gurnos) 61
Jones, Evan Morris 163, 162
Jones, Glyn 195
Jones, Griffith 189, 199, 188
Jones, Griffith Rhys (Caradog) 67
Jones, Gwilym R 173, 172, 173
Jones, Gwilym T (Madog Fychan) 10
Jones, Huw Cedwyn 189, 189
Jones, John Gwilym 199, 207
Jones, Major J R 167
Jones, Moses Glyn 195
Jones, Owen Wynne (Glasynys) 51, 51
Jones, Peter (Pedr Fardd) 47
Jones, Rees 147, 147
Jones, Robert 211, 210
Jones, Simon B 171, 170
Jones, T Gwynn 103, 117, 129, 141, 173,
102, 104, 116
Jones, T Llew 185
Jones, Thomas (Llundain / London) 29
Jones, Thomas (Corwen) 39
E
NWAU
/ N
AMES
222
BACK PAGES:Layout 1 02/09/2009 17:44 Page 222
Jones, Thomas (Taliesin o Eifion) 61, 60
Jones, Tudur Dylan 207, 217, 15, 206,
216, 226
Jones, W E (Croesoswallt / Oswestry)
115, 5
Jones, W E (Penllyn) 95, 94
Jones, W O 7
Jones, William 187, 186
Kelt (Edwards, John Kelt) 127, 137, 136, 137
Lewis, Charles Mansel 91
Lewis, D R 220
Lewis, Emyr 205, 204
Lewis, Howell Elvet (Elfed) 85, 99
Lewis, Saunders 173, 175
Lloyd, Andrew 201, 200
Lloyd, Dr James 2
Llwyd, Alan 197, 196
Llŷn, William 27
Llywellyn Glyn 113
Llywelyn ap Gruffudd 23
Macdonald, Alex 215, 214
Madog Fychan (Jones, Gwilym T) 10
Mam o Nedd (Tennant, Winifred
Coombe) 155
Maples & Co. 111, 141, 111, 140
Matt, Paul 175
Meiriadog (Edwards, John) 79, 79
Moelwyn Choir 64, 65, 64, 65
Morgan, Dewi (Dewi Teifi) 141, 159, 140
Morgan, Robert 213, 212, 213
Morgan, Thomas 125, 124
Morley, David 41, 43, 40, 42, 43
Morris-Jones, John 91, 157, 163, 156
Morris, David 179, 11, 178
Morris, Richard Ifor 185, 185
Morris, William 105, 169, 168
Morriston Male Voice Society 125, 124
Mostyn, Lady 49
Mostyn, William 27
Mostyns, The 49, 147
Myfyr Morganwg (Davies, Evan) 49
Myrddin ap Dafydd 205, 211, 14, 204, 210
Nash, John 207
Nathan Dyfed (Reynolds, Jonathan
Owain) 67, 66
Nicander (Williams, Morris) 47
Nicholas, Thomas Evan (Niclas y Glais)
113, 179, 7, 112, 178, 179
Niclas y Glais (Nicholas, Thomas Evan)
113, 179, 7, 112, 178, 179
Owain Glyndŵr 57, 213

Owain Gwynedd 147
Owen, Dafydd 195, 194
Owen, Demetrius (Dymetris) 95, 94
Owen, Huw Selwyn (Huw Sêl) 199, 203,
199, 202, 203
Owen, Thomas Gethin 7
Palladio 127
Parry-Williams, T H 127, 126, 218
Parry, Goronwy 207, 206
Parry, John 226
Parry, Joseph 67, 147, 146
Parry, Robert Williams 121, 120
Parry, Thomas Iorwerth 187, 186
Parry, W E & Co. 187, 186
Parti Meibion Unedig Cwm-bach 159, 158
Peate, Iorwerth C 145, 151, 173, 175,
177, 144, 150
Pedr Fardd (Jones, Peter) 47
Pendref Choir 6
Pedrog (Williams, John Owen) 87, 95, 4, 86
Penllyn (Jones, W E) 95, 94
Pennant, Thomas 27
Pepper, Myles 207
Phillips, Edgar (Trefin) 157, 161, 167,
183, 156, 161, 166
Phillips, Evan (EP) 113, 112, 113
Pickstock, Graham and Ian 215, 214
Pontypridd Furnishing Company 151,
153, 157, 165, 150, 151, 153, 165
Porter, J M & Elcock 121, 120
Powel, Robat 201, 200
Price, Gwilym 201, 201
Price, Dr William 49
Pritchard, J Gaerwenydd 69, 2, 68
Prysor (Williams, William) 143, 142
Rankin, James 163, 162
Raymond, R T 218
Red, White and Blue Juvenile Choir 153,
153
Rees, Evan (Dyfed) 67, 71, 83, 117, 66,
70, 82, 90
Reynolds, Jonathan Owain (Nathan
Dyfed) 67, 66
Rhondda Male Voice Choir 83
Rhondda Philharmonic Choir 67
Rhydderch, Siôn 39
Rhys ap Gruffudd 19, 21
Rhys ap Thomas, Sir 25, 24
Rhys ap Tomos, Syr 25, 24
Richard ap Hywel ap Ieuan Fychan 25
Richards, Brinley (Brinli) 187, 186
Richards, William (Alfa) 111, 135, 161,
110, 134, 135, 160
Roberts, Cadwaladr 65, 64, 65
Roberts, David John (Dewi Mai o
Feirion) 9
Roberts, H G 189, 188
Roberts, Henry 109
Roberts, William J (Gwilym Cowlyd) 49
Roberts, Morris Henry 71, 70
Roberts, W Morris 89, 88
Roberts, William (Gwilym Ceiriog) 123,
123
Roma 127
Ruskin, John 105
Sarnicol (Thomas, Thomas Jacob) 127
Scranton Male Choir 159
Simwnt Fychan 27
Smith, George 43, 42
South Wales Ladies Choir 83
Southey, Robert 69
St David's, Bishop of 43
Swansea Valley United Choir 65
Taliesin 75, 103
Taliesin o Eifion (Jones, Thomas) 61, 60
Tennant, Winifred Coombe (Mam o
Nedd) 155
Thomas, Alun Coslet 191
Thomas, David (Dafydd Ddu Eryri) 33
Thomas, Ebenezer (Eben Fardd) 47, 46
Thomas, Evan (Alaw Morlais) 151, 151
Thomas, John 5
Thomas, Maldwyn 201, 201
Thomas, R A 105, 105
Thomas, Robert (Ap Vychan) 53
Thomas, T Griffith 85, 99, 84, 98
Thomas, Thomas Henry (Arlunydd Peny-
garn) 91, 103, 121, 90
Thomas, Thomas Jacob (Sarnicol) 127
Thomas, William 123
Tredegar, Lord 91
Trefin (Phillips, Edgar) 157, 161, 167,
183, 156, 161, 166
Trehearn, Alderman P T 187
Tudor, Owen Griffith 105
Tudur Aled 25
Twm o’r Nant (Edwards, Thomas) 33, 39,
49, 32, 33
Tydfylyn (Williams, Daniel Thomas) 55,
54
Vale, Ceri 205, 204
Vaughan, Lady 47
Vynck, Emile de 145, 144
Wade, Tim 205, 204
Waring & Gillow 99, 127, 126
Waring, J S 115, 114
Watkins, John (Ioan Gwent) 3
William, Thomas 123
Williams, Daniel Thomas (Tydfylyn) 55,
54
Williams, Edward (Iolo Morganwg) 3, 31,
41, 43, 45, 49, 53, 57, 91, 217
Williams, Eryl and Nerys 182
Williams, Evan 46
Williams, Griffith 189, 189
Williams, Henry (Amlwch) 85
Williams, Henry (Penrhosllugwy &
Llangefni) 85, 87, 97, iv, 86, 87
Williams, Henry R (Llangefni) 85
Williams, Isaac 139
Williams, James 77
Williams, John (Ab Ithel) 49, 51
Williams, John (Dolgellau) 71, 77, 113,
76, 77
Williams, John James 115, 114
Williams, John Owen (Pedrog) 87, 95, 4,86
Williams, Lady 49
Williams, Morris (Nicander) 47
Williams, R A (Berw) 73, 72
Williams, R O 207, 207
Williams, Robert 85
Williams, Rowland (Hwfa Môn) 53, 57,
63, 52, 56, 62, 90, 99
Williams, T Alwyn 207, 207
Williams, Thomas 71
Williams, W G 187
Williams, William (Amlwch) 97, 96
Williams, William (Prysor) 143, 142
Williams, William (y Carw Coch) 81
Wyn, Ellis 29
Wynn, Charles Watkin Williams 45
Wynns, The 49, 147, 48

HOME .../.. AUTHOR BIOGRAPHIES. ./.. LAUNCH EVENT ./. ..BOOK DETAILS. ../...PURCHASE

Saer Books, Castle Mill, Kidwelly, Carmarthenshire, SA17 5AJ
Melin-y-Castell,, Cydweli, Sir Gaerfyrddin, SA17 5AJ
Tel: 01554890534 / e-mail:
info@welshfurniture.com / www.saerbooks.com

 

 

 

 

 

New Bardic Chair Book Y Gadair Farddol. Eisteddfod Chair Book featuring many examples
of Eisteddfod chairs showing the range of carved bardic chairs and also leather and painted eisteddfod chairs and with
 Motifs including Dragons , Lions, Rams , three feathers, and the mystic mark of the modern eisteddfod.